Butikschefsutbildning


Hur viktig är du för din personal och butikens framgång, och vilka verktyg har du för att lyckas? SLG har varit med och utvecklat butikskedjor i Sverige, övriga Norden och Ryssland sedan starten 1983. Vi har också samarbetat med Svensk Handel sedan 1999 och levererat utbildningar för butikschefer.


Steg 1

Hitta dina styrkor i ledarskapet, utveckla din personal och skapa ett vinnande team i din butik. Det är delar av innehållet i den här utbildningen som riktar sig till chefer och ledare för butiker och avdelningar. Kursen syftar till att ge dig nya verktyg och större säkerhet i rollen som chef. Du får med dig praktiska övningar som du kan genomföra för att utveckla ditt team i butiken. 2-dagars kurs.

 

Du lär dig:

 • Hitta dina styrkor som ledare
 • Säljledning och coachning
 • Teamutveckling
 • Motivera din personal till ökad försäljning

 

Få verktygen att leda

Från oss får du metoderna att skapa ett vinnande team som gemensamt jobbar för att nå målen du sätter upp. I ett av kursmomenten får du genomföra en Personlig Profil Analys (PPA). Detta för att vi ska kunna individanpassa din utbildning. Du får också med dig ett antal praktiska övningar som du kan utföra i din butik ihop med din personal som ett led i er utveckling och teambuilding.


Du blir en tryggare ledare

Vårt mål är att du efter utbildningen ska ha ökad kunskap om, och säkerhet i din ledarskapsroll. Du ska kunna bygga mer motiverade medarbetare och i förlängningen en lönsammare butik.

 

 

Steg 2

Fortsättningskurs som ger dig som gått butikschefsutbildning steg 1 fördjupade kunskaper i ledarskap. Vi går bland annat igenom det situationsanpassade ledarskapet, medarbetarsamtal och vad ni kan göra för att motivera er personal. Konkreta verktyg som gör ditt lag till ett vinnande team. 2-dagars kurs.

 

Du lär dig:

 • Ta och ge feedback
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Medarbetarsamtal
 • Planera din tid som chef

 

Train The Trainer - butikschefer

Att behålla kompetensen i verksamheten blir allt viktigare. Denna utbildning ger dig som chef/ledare den kompetens och rätt verktyg för att du på egen hand ska kunna utbilda din personal i säljträning, kunna ge individuell coaching samt ha förmågan att motivera och entusiasmera dina medarbetare.


Vi varvar teori och praktik med framställningsövningar. Deltagarna får service– och säljövningar och dokumentation för utbildning på hemmaplan. Kursen riktar sig till deltagare som tidigare genomgått Butikschefsutbildning steg 1 och steg 2 eller liknande. Kursen är två heldagar.

 

Du lär dig:

 • Presentationsteknik – Hur vill jag påverka målgruppen och vilken effekt önskar jag?
 • Inlärningsstilar – Vilka olika är de vanligaste och hur påverkar det mitt sätt att förmedla kunskap?
 • Handledarrollen
 • Att genomföra säljträning
 • Min Person Profil Analys (ThomasSystemet)
 • Styrkor i handledarrollen
 • Sidor att utveckla
 • Praktikfall
 • Hur träna service?
 • Hur träna merförsäljning?
 • Efter utbildningen skall cheferna/coacherna känna trygghet i att på egen hand träna och utbilda sin personal.

 


För datum och anmälan eller om du vill veta mer kontakta oss på:

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.