Butikssäljarutbildning

 

”Jag är inte säljare, jag tillgodoser kundens behov…”


Vår butikssäljarutbildning ska göra dig säkrare, mer framgångsrik och trygg i din roll som säljare. Det är mer än pris eller produkt som idag avgör om du får din kund.

 

Bra och dålig service
Det finns bra service och det finns dålig service i en butik. Under vår utbildning kommer du att lära dig hur du ökar livstidsvärdet på dina kunder (LTV) och hur du överraskar dina kunder med det där lilla extra (DLX).
Ge kunden ett leende när kommer in i butiken och uppmärksamma henne på något sätt även om du inte har tid att hjälpa henne precis då. Det är grunden för en bra kundkontakt och några av delarna i vårt butikssäljarkoncept.

 

Utbildningen
Under utbildningen får du lära dig vad som är bra respektive dålig service i din butik och vilka krav det ställer på dig. Du kommer att få lära dig om LTV och DLX (livstidsvärde på kund och det lilla extra) som gör att du ger din kund en bra upplevelse av dig och din butik. Den första kontakten med din kund kommer bara en gång och då är det viktigt att den stämmer, klädsel måste vara hel och ren, och hur du uttrycker dig är minst lika viktigt som hur du ser ut.

 

Delar ur programmet

Bra- och dålig service i butiken
-Vad kännetecknar bra respektive dålig service i min butik?
-Vilka krav ställer det på mig?
-LTV – livstidsvärde på kund
-DLX – det lilla extra

Första kontaktens betydelse
-Klädseln, att vara hel och ren
-Positiva och negativa ordval
-LÖN (le, ögonkontakt, nick)

Kunddialog
-Butikssamtalets struktur
-Kontakt, intervju, argument, beslut

Behovsanalys
-Kundens medvetna och omedvetna behov

Mer- och sambandsförsäljning
-Vilka mer- och sambandsprodukter har vi i butiken?
-Vilka frågor leder till mer- och sambandsförsäljning?
-Varför ger merförsäljning en nöjdare kund?


Vi lär tillsammans
Vi arbetar enligt ”action learning” vilket innebär att vi varvar teori med olika grupparbeten. Erfarenhet gör att vi vet, att det är viktigt att tillsammans med övriga kursdeltagare få diskutera och arbeta ihop med de olika kursmomenten. Alla momenten i utbildningen kan omedelbart praktiseras i säljarbetet.

 

Kontakta oss för att få mer information om vår butikssäljarutbildning!