Coach- och ledarutveckling


”Vi syresätter organisationer och företag så att de kan stiga
och uppnå sin fulla potential.”

 

Vi ser ledarrollen som en profession i sig. Det krävs kunskap och träning, precis som för andra yrken. Dessutom tar det tid att utöva ledarskapet som kräver närvaro vid rätt tillfällen, tid till dialog och coachning av medarbetarna. Att skapa den tiden genom planering och prioritering är viktigt.

 

Vara föredömet och skapa förtroende

Ledaren har stor påverkan på sin verksamhet och föredömet är en förutsättning för att skapa det förtroende som krävs. Ofta är påverkan större än vad ledaren själv inser från början. En sak som särskiljer ledarens roll är att ledarskap innebär privilegiet att på olika beslutsnivåer ta ansvar för såväl framgångsrika som mindre lyckade projekt. Förutom det egna agerandet ansvarar ledaren för hur andra i organisationen utför sitt arbete för att nå de gemensamma målen. Denna unika situation kräver ledarutveckling med kunskapsinhämtning, reflektion, träning och mera träning.

 


"Ledarskap kräver att man förstår och kan leda sig själv för att kunna förstå, leda och motivera sina medarbetare".

 

Ingen enskild modell eller metod kan förutse eller beskriva de omständigheter, villkor och situationer i vilka ledaren måste påverka andras agerande. Men en kunskap om och utvärdering av ledarskapets allmänna principer kan bli en effektiv grund att bygga vidare på för egen del.

Vi har ledarskapsutbildning och tränar chefer och ledare på olika nivåer genom en varierad pedagogik. Vi varvar föreläsning med praktiska övningar. Teorier med vår breda erfarenhet. Vi arbetar i huvudsak med kundunika och skräddarsydda program men har även öppna utbildningar där deltagarna i hög grad bjuder varandra på nya perspektiv på ledarskap. Våra kursledare är själva erfarna ledare.

"Ledarskap är förmågan att få människor att agera självständigt för att nå ett gemensamt mål".

Vi presenterar verktyg som kan omsättas i praktisk handling omedelbart. Vi använder oss av ThomasSystemet som är ett effektivt verktyg för oss som ledare. Det ger insikt om vår egen ledarstil och vårt sätt att agera och kommunicera. Det ger oss möjlighet att anpassa vårt ledarskap efter situation och individ.

Vi ser det som centralt att deltagarna har förutsättningar att tillämpa sina nyvunna kunskaper och förankrar detta i deras respektive organisationer. Vi erbjuder stöd med uppföljning och coachning efter utbildningstillfället.

 


Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.