Skräddarsydda utbildningar


Motiverade medarbetare skapar starka team. Starka team skapar framgångsrika organisationer. SLG:s modell, att analysera behov och skräddarsy utbildningsprogram efter förutsättningar, behov och mål, säkrar både individens och organisationens möjlighet att möta framtiden


Konkurrenskraft skapas genom kompetens. En organisations utveckling är alltid relaterad till personalens individuella och gemensamma prestation. När varje individ, team eller enhet strävar för gemensamt definierade mål föds framgång, resultat och lönsamhet.

 

 

SLG är specialiserade på att kartlägga organisationens behov. Genom personligt engagemang och en lyhördhet för t.ex branschspecifika krav, skräddarsys alltid utbildningarna individuellt. Med effektiva styrverktyg och en tydlig måldefinition är vårt mål att alltid arbeta för att skapa såväl omedelbara som långsiktiga resultat.

Varje utbildning är alltid individuellt anpassad efter företagets filosofi och strategi. Den skräddarsydda modellen bygger på att skapa entusiasm och motivation genom bland annat upplevelsebaserade och anpassade övningar.


SLG utvecklar individ, team och organisation inom

Coach- ledarutveckling

Säljutveckling

Serviceutveckling

Reatailutveckling

Mentorskap

Personlig planering

TTT - train the trainer (handledarprogram)

Mässutveckling

Presentationsteknik

Organisations- och affärsutveckling

Myndighetsutveckling

Förhandlingsteknik

Team- och grupputveckling


 

Ring oss på 033-17 04 40 eller e-mail west.sweden@slgint.com för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.