Individanpassat

 

Med hjälp av ThomasSystemet

 

För att individanpassa våra utbildningar använder vi Thomas Person Profil Analys (PPA).

Bra kommunikation och gott samarbete är nödvändigt för att kunna utnyttja varje medarbetares starka sidor. Förutsättningen för ett bra samarbete är att utveckla god kommunikation.

Kunskap om sitt eget beteende och om varandra är det första steget mot bra kommunikation och gott samarbete.

Det är här PPA kommer in som ett viktigt hjälpmedel.

Genom PPA får man kunskaper för att kunna gå in på exempelvis följande frågor:

  • Vilka är mina mest framträdande styrkor i min yrkesroll?
  • Vad motiverar/demotiverar mig i arbetet?
  • Hur indikerar PPA att vi bör uppträda mot varandra och kunden?
  • Vad gör vi för att kunna acceptera olikheter på ett positivt sätt?
  • Vilken är min kommunikationsstil?

 

Vill du veta mer? Klicka här