Mässutveckling

 

Att representera företaget på mässa handlar framförallt om ett säljande värdskap. Om att ta hand om besökarna på ett professionellt sätt. Om att skapa förtroende och få dem att vilja lyssna och veta mer, att vilja köpa våra budskap, tjänster eller produkter och att vilja träffa oss igen. Alltför många besökare upplever dock att representanterna mest talar med varandra, talar i sina mobiltelefoner eller är upptagna med annat än att just ta hand om sina besökare.


Planera in en mässutbildning för dem som skall arbeta i montern, cirka 1 – 2 veckor före mässan. Under denna utbildning får ni samtliga verktyg som krävs för att mässan skall bli den investering ni planerat för. Vi arbetar med olika gruppövningar och teorier kring:

- Förberedelser
- Kvalitativa och kvantitativa mål
- Första kontakten och de viktiga öppningsfraserna
- Mässamtalet steg för steg
- Kroppsspråk och utstrålning
- Våra olika roller montern
- Skapa egna mässamtal
- Uppföljningens betydelse för resultatet
- Besökarens mål

 

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.