Mentorskap

 

 

I våra mentorprogram utgår vi från både individers och organisationers vilja att ta ansvar för sin egen utveckling. Att utveckla chefers förmåga till lärande innebär också att organisationen förbereder sig för en framtid som är annorlunda än nuet. Mentorn spanar i historien och i nuet för att för att kunna föra en dialog om en tänkt framtid. Mentorskapet syftar till att underlätta processen för adepten att själv dra slutsatser, att nå kunskap genom reflektion där adepten själv utvecklat tankegångarna och hittar vägar att omsätta dem i handling. Med erfarenheter som grund och en utvecklad samtalsteknik står vi för processen och adepten står för innehållet.

 

 


Innehållet i mentorprogrammet bygger på en dialog mellan mentor och adept och meningen är att innehållet ska stärka adepten i sin yrkesroll och öka förmågan att bidra.

Det finns inget givet innehåll, varje mentorskap är unikt.

Vi lyssnar till era behov och ger förslag på ett program för utveckling av era nuvarande och framtida ledare.

 

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.