Myndighetsutveckling

 

 

Utveckling för myndigheter

Ett samhälle i positiv utveckling har en balans mellan ett varierat och initiativrikt näringsliv och en stabil och långsiktig statsförvaltning.

Med viss regelbundenhet exponeras ageranden och beslut som underminerar vår tilltro till samhällsapparaten. Detta är olyckligt men kan till stor del förebyggas.

Vi utbildar och tränar myndigheter i bl.a.

- tjänstemannarollen
- värdegrund
- förvaltningsjuridik och bemötande.

 

Syftet är att öka förtroendet för de som arbetar med myndighetsutövning och för statsförvaltningen i stort.

Exempel på målgrupper är chefer, trainees och grupper av nyanställda som genomgår introduktionsutbildning.

 

 

 

 

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.