Organisationsutveckling

Vi stöder våra uppdragsgivare i arbetet kring vision, mål, inriktning och verksamhet.
SLG erbjuder ett unikt koncept som kombinerar övergripande arbetet med anpassade utvecklingsprogram.

Våra tjänster kring organisationsutveckling omfattar bland annat

- Strategi, implementering och uppföljning
- Verksamhetsanalyser och förändringsprogram 
- Affärsstrategi/affärsplaner
- Strukturförändringar - internt och externt
- SWOT-analyser och handlingsplaner
- Analys
- Individanpassade utvecklingsprogram
- Processutveckling
- Projektstandard
- Marknadsstrategi
- Affärsutveckling
- Ledarskap
- Kundnöjdhet
- Medarbetarnöjdhet

 

 


Verksamhetsanalyser och förändringsprogram

Vi analysera verksamheten för ett företag genom ekonomiska resultat, affärsmässiga förutsättningar samt befintlig organisation/kompetens/struktur. Baserat på detta arbete ta fram förslag/rekommendationer till förbättringar och förändringsprogram.

 

Affärsstrategi/affärsplaner

Vi arbeta fram lämplig affärsstrategi och affärsplan för företaget tillsammans med befintlig ledning eller komplettera/förbättra befintlig strategi och plan.

 

Strukturförändringar - internt och externt

Vi implementera lämplig strategiprocess i företaget för att underlätta prioritering av nyckelstrategier/nyckelfrågor samt beslutsfattande. Föreslå strukturförändringar internt och externt för en positiv utveckling av företagets verksamhet.

 


Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.