Personlig planering

 

"Tid är den mest jämt fördelade resurs vi människor har. Alla har vi 24 timmar om dygnet".

Frågan är hur använder vi dessa?


Vi lär oss att ta kommandot över tiden och bli mer effektiva i arbetet. Vi arbetar med frågeställningar så som:

  • Görs arbetsuppgifterna i rätt ordning och av rätt person?
  • Blir man mer effektiv om man gör liknande arbetsuppgifter efter varandra?
  • Görs arbetsuppgifterna så enkelt som möjligt? Hur gör andra?
  • Vilka är mina nyckelarbetsuppgifter?

 


Personlig planering handlar om att frigöra tid och minska stress

Genom att arbeta med dessa fyra områden kan man komma fram till ett mer anpassat arbetstempo och dessutom få mer gjort.

Prioritering

Systematisering

Rationalisering

Delegering

 

Personlig planering kan även ingå som en del i ett längre utvecklingsprogram. 

 

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.