Presentationsteknik


Vi hjälper dig hitta nya vägar och ta fram budskap för att göra informationen mer säljande, för att övertyga, för att engagera och för att skapa nyfikenhet hos dina olika intressenter. Allt från individuell träning med manusgenomgång och presentationer med/utan inspelning till företagsinterna utbildningar med övningar och inspelning anpassade till deltagarnas erfarenheter, personlighet, olika presentationssituationer och målgrupper.

- Vill du bli bättre på att tala så att alla lyssnar och förstår?

- Vill du bli smidigare på att hantera invändningar?

- Vill du bli vän med din nervositet?

Kort sagt vill du utveckla dina talanger som talare och presentatör?


Talartalang är inget medfött, tvärtom har alla stora talare mycket träning bakom sig och övar kontinuerligt. Vi erbjuder en personlig utbildning i konsten att övertyga, där deltagarna får insikt i vad som formar en bra talare samtidigt som man vidareutvecklar sina egna talanger.
Syftet är att varje deltagare skall bli bättre och säkrare på att genomföra muntliga presentationer så att åhörarna verkligen lyssnar och tar till sig budskapen.


Personligt framträdande

Ämnet har många namn och mallarna för en lyckad presentation är tämligen lika. Vi har arbetat med att utveckla talare och presentatörer sedan 1989 och väljer att kalla det Personligt framträdande, för att betona vårt starka fokus på varje enskild deltagare. Med träning och individuellt anpassade råd utvecklar deltagarna förmågan att på sitt eget unika sätt, fånga sina åhörare och behålla intresset genom hela presentationen.


Individuellt anpassad


I utbildningen arbetar vi hela tiden med en individuell handlingsplan för fortsatt utveckling på egen hand. För att deltagarna skall kunna studera sina presentationer hemma i lugn och ro, får kursdeltagaren med sig sina presentationer.

Vi arbetar med positiv feedback och humor som lärkraft och ser fram emot att få se varje deltagare växa som presentatör.

 

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.