Serviceutveckling


Vad är huvudskälet till att man byter inköpsställe?

Kan mötet med dem som har en serviceroll, som ofta är den första kunden har kontakt med, vara avgörande om man kommer att bli kund eller inte? Svaret är ja.

 

Service ett konkurrensmedel

Kundtjänst, innesäljare, ordermottagare etc. har ofta en nyckelroll i hur kunden upplever samarbetet. Därför är bra service ett av våra viktigaste konkurrensmedel.

Undersökningar visar att den upplevda servicen är direkt avgörande för om en kund skall förbli kund. Det visar även på att det kostar mer att hitta en ny kund än att behålla en befintlig. Dessa två förhållanden ger oss all motivation vi behöver för att jobba med serviceutveckling.

 

"Besvikelsen över dålig kvalitet och bemötande varar längre än belåtenheten över ett lågt pris".

 

 

 

Lär dig lyssna, se och överträffa

I våra träningsprogram för vi bl.a. in tankesättet LTV, livstidsvärde på kund. Vad betyder det om vi vårdar en kund, hur påverkar det vårt företag och vårt resultat. Vi ger konkreta verktyg  om service och rätt bemötande. Vi tränar på att lyssna, se kunden och överträffa dennes förväntningar, att ge det lilla extra (DLX).

 

En plattform som skapar trygghet

Utbildningen syftar till att ge självförtroende och motivation att möta olika typer av situationer på ett sätt som speglar företagets värderingar.  Vi vill stärka och ge kursdeltagaren en plattform att stå på och känna trygghet. Det bidrar till att skapa nöjdare kunder. 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.