SLG firar 30 år

 

SLG?


Vad står det för egentligen? 
Denna fråga hör vi ibland både från vänner och kunder.
Här kommer historien bakom namnet: 

 
Det var en höstdag 1982 och fyra kollegor och managementkonsulter bestämde sig för att lämna sin
dåvarande arbetsgivare. Tillsammans hade de en gemensam vision och många idéer och de bestämde
sig för att de skulle bli Sveriges bästa konsultorganisation inom organisations, -sälj- och serviceut-
veckling. Men varför nöja sig med Sverige? De skulle bli bäst i Skandinavien!


Den 2 maj 1983 etablerades Skandinaviska LedningsGruppen, SLG och gjorde sitt intåg på den svenska
marknaden.
 
Beslutet visade sig lyckosamt då SLG i år firar 30-års jubileum och är ett av Sveriges mest meriterade
företag inom just organisations-, sälj- och serviceutveckling. Under vår snart 30-åriga historia har vi
samarbetat med kunder i de flesta branscher. Våra koncept är utvecklade för att användas inom alla
typer av organisationer och företag stora som små.
 
 
Företagsnamnet har vi för enkelhetens skull kortat ner till SLG men visionen är densamma.

 

Egentligen hade det börjat i Malmö redan 20 år tidigare med klubb Bongo som lett och utvecklat allt från
världskändisar som Jimi Hendrix till talangjakter. Alla artister som ville göra sin egotripp besökte klubb
Bongo. Drivande krafter var bland andra Per Falck och Kerstin, flickvännen och blivande hustru och
företagspartner. Klubb Bongo var Malmös heta nöjestempel på 1960-talet, det var här det hände!

1990 möts Per Falck och ThomasSystemet. Det blir ett avgörande möte. ThomasSystemet är svaret på
ett behov av att få en ännu tydligare struktur i arbetet och bättre kontroll på om de utbildningar företaget
genomför leder till önskat resultat. Thomas är verktyget som förenar individens personliga egenskaper
med organisationens behov och krav. Snabbt etableras Thomas på den svenska marknaden och i rask
takt expanderar vi österut.
 

2013 SLG firar 30 år!
Vi har rättigheterna för ThomasSystemet i 18 Europeiska länder. Per drar inte ner på takten utan fortsätter
sitt arbete med att hjälpa företag mot framgång och hitta nya marknader som förstår nyttan med Thomas-
Systemet - världens mest spridda verktyg för att rekrytera, behålla, utveckla och leda medarbetare mot
framgång. 
 
 
I dag arbetar SLG och SLGThomas under två separata affärsområden men tillsammans verkar vi för våra
kunders framtid.

Vi ser fram emot att fira vårt jubileum tillsammans med er!
 

"Företag startas av människor. Företag utvecklas av människor. 
Vi ökar människors förmåga och vilja att utvecklas. 
Vi utvecklar företagen tillsammans med människorna."


Per Falck, koncernch
ef