Teamutveckling och grupputveckling


”Vårt team utnyttjar varje individs styrka för att nå vårt gemensamma mål.”

Med en grupp som gemensamt verkar för att nå ett mål skapas, förutom affärsnytta, även en stabil grund för ditt företag att vila på. Ett team som arbetar tillsammans mot målen står också starkare mot yttre påfrestningar.Gruppen får styrka från individen

SLG:s teamutveckling och grupputveckling gör att kursdeltagaren får en förståelse för de olikheter som finns i gruppen. Förståelse för varandra leder till att man kan undvika missförstånd och konflikter, samtidigt som man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor.

 

Vi frigör kraften

Vi har resurserna och kunskapen om hur man bygger ett väl fungerande team där deltagarna kompletterar varandra och gemensamt fokuserar på uppsatta mål. Först kartlägger vi deltagarnas styrkor och utvecklingsområden. Genom de åtgärderna får alla i gruppen se varandras olikheter som tillgångar som teamet kan utnyttja för att nå sina mål.

 

 

SLG är utbildade i GDQ

GDQ (Group development questionnaire) som är ett instrument för att mäta och stödja effektiv grupputveckling. Instrumentet ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet vid en viss tidpunkt. Med hjälp av instrumentet kan gruppen få fram vilka specifika frågeställningar eller områden gruppen behöver fokusera på och arbeta mer med för att uppnå ökad effektivitet och bli mer välfungerande som team.


 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.