Train the trainer

 

 

Att behålla kompetensen i verksamheten blir allt viktigare

Train the trainerutbildning syftar till att ge rätt verktyg för att vara kompetent att genomföra interna sälj/ledarträning och individuell coachning samt förmåga att motivera och entusiasmera sina medarbetare.

SLGs handledarprogram s.k. train the trainer handlar om att  behålla kompetensen kvar i huset och skapa kompetenskontinuitet.

Här utbildar och tränar vi handledarna i aktuella koncept och ger dem de pedagogiska verktygen för att kunna och vilja träna sina kollegor och medarbetare.

 

 

Ring oss på 08-505 340 00 för att diskutera hur SLG kan  hjälpa dig att utveckla din verksamhet.