Vår pedagogik

 

Våra metoder bygger på engagemang och delaktighet hos deltagarna. Genom att aktivt arbeta med lösningar och träna i grupp, lär vi oss att omsätta kunskaper i konkret handling. Våra utvecklingsprogram är inte föreläsningar, utan en kombination av föreläsning, problemlösning, övning och uppföljning. Vi bygger vår metodik på kundanpassade utvecklingsprogram för att skapa omedelbar effekt i organisationen. Action learning skapar också ett större engagemang och en större delaktighet då de nyvunna kunskaperna direkt kan tillämpas i praktiken.


Våra kursledare

SLG arbetar med kompetenta kursledare som har en gedigen yrkeserfarenhet från sina respektive utbildningsområden samt är de certifierade i de olika utbildningsmomenten.

Allt utbildningsmaterial har arbetats fram av SLG och internt utvärderats för att säkerställa SLG:s höga utbildningskvalitet.